Ý nghĩa của cuốn thư đá, bình phong đá

Ngày nay tượng rồng đá được đưa vào kiến trúc nhiều chở lại cũng là điểm nhấn ro nét trong không gian ngoại cảnh, trang trí cho các công trình kiến trúc tâm linh như trong khu lăng mộ đá, hội họa, chạm, khắc nghệ thuật.Dù ở bất cứ thời điểm nào, rồng vẫn là một phần trong cuộc sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam chúng ta.

Trả lời